Kontakt

W związku z Zarządzeniem nr 57 Rektora UW z 17 marca 2020 r. informujemy, że Biuro Rad Naukowych pracuje zdalnie.
Prosimy o zgłaszanie wszystkich spraw na niżej wymienione adresy e-mail poszczególnych rad lub adres ogólny rnd@uw.edu.pl.

 

Biuro Rad Naukowych

Siedziba na Kampusie Centralnym
ul. Dobra 56/66, Warszawa (Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie)
II piętro, p. 2.72 i 2.69
tel. 22 55 22 153
e-mail: rnd@uw.edu.pl

Siedziba na Kampusie Ochota
ul. Żwirki i Wigury 93,  02-089 Warszawa (Wydział Geologii)
p. 3049-3051-3053, III piętro
tel. 22 55 22 141 ( w okresie pracy zdalnej  biura telefon jest wyłączony)

Nauki humanistyczne 

Nauki społeczne

Nauki ścisłe i przyrodnicze