Nauki Humanistyczne

Rady Naukowe Dyscyplin w obrębie dziedziny nauki humanistyczne

RND Archeologia
RND Filozofia
RND Historia
RND Językoznawstwo
RND Literaturoznawstwo
RND Nauki o Kulturze i Religii
RND Nauki o Sztuce