RND Nauki Chemiczne

Rada Naukowa Dyscypliny Nauki Chemiczne

 

Przewodniczący: prof. dr hab. Paweł Kulesza
Zastępca Przewodniczącego: prof. dr hab. Michał Ksawery Cyrański
Zastępca Przewodniczącego: dr hab. Jacek Jemielity, prof. ucz.

pełen skład Rady

Terminy posiedzeń:

  • 2019: 27 listopada, 18 grudnia
  • 2020: 5 lutego, 9 kwietnia, 30 kwietnia, 21 maja, 4 czerwca, 9 czerwca, 25 czerwca, 16 lipca

protokoły posiedzeń

uchwały Rady

Kontakt: rnd.chem@uw.edu.pl