RND Psychologia

Rada Naukowa Dyscypliny Psychologia

Przewodnicząca: prof. dr hab. Ewa Pisula
Zastępca Przewodniczącej: dr hab. Maciej Haman, prof. ucz.
Zastępca Przewodniczącej: dr hab. Marcin Zajenkowski, prof. ucz.

Pełen skład Rady

Terminy posiedzeń:

  • 2019: 10 grudnia,
  • 2020: 21 stycznia, 18 lutego, 17 marca (odwołane), 7 kwietnia (zdalne), 28 kwietnia (zdalne), 19 maja (zdalne), 30 czerwca (zdalne)

Protokoły posiedzeń

Uchwały Rady

Informatory Rady

Sposób postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w przypadku osób, które rozpoczęły studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019-2020

Kontakt: rnd.psychologia@uw.edu.pl