Posiedzenia rad naukowych dyscyplin w formie zdalnej

W związku z wprowadzeniem czasowych ograniczeń w zwoływaniu posiedzeń organów kolegialnych z fizyczną obecnością członków, zachęcamy do zapoznania się z Zarządzeniem nr 94 Rektora UW z dnia 12 maja 2020 r. (Monitor UW z 2020 r. poz. 200).
W akcie określono zasady prowadzenia posiedzeń organów i podmiotów kolegialnych Uniwersytetu Warszawskiego oraz innych gremiów z wykorzystaniem narzędzi komunikacji elektronicznej.

Na mocy Zarządzenia nr 130 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie posiedzeń rad naukowych dyscyplin w okresie zagrożenia epidemiologicznego dopuszcza się organizowanie posiedzeń rad naukowych dyscyplin w lipcu 2020 r.

Zachęcamy do zapoznania się z Komunikatem nr 12/2020 Rady Doskonałości Naukowej – w sprawie nowelizacji przepisów dotyczących postępowań o awans naukowy.


Data publikacji: 19 maja 2020