Posiedzenia rad naukowych dyscyplin w formie zdalnej

W związku z czasowym ograniczeniem możliwości zwoływania posiedzeń z fizyczną obecnością członków, spowodowanym rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-COV-2, ukazało się Zarządzenie nr 94 Rektora UW z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie Zasad prowadzenia posiedzeń organów i podmiotów kolegialnych Uniwersytetu Warszawskiego oraz innych gremiów z wykorzystaniem narzędzi komunikacji elektronicznej.

Zachęcamy do zapoznania się z jego treścią.

 

Szanowni Państwo,

witamy serdecznie na stronie internetowej Uniwersytetu Warszawskiego, poświęconej działalności rad naukowych dyscyplin oraz obsługującego ich Biura.

Rady naukowe dyscyplin to organy wprowadzone przez Statut UW uchwalony 26 czerwca 2019 r . Na Uniwersytecie Warszawskim powołane zostały 22 rady naukowe dyscyplin.

Zadania rad można podzielić na cztery kategorie:

  1. Nadawanie stopni doktora i doktora habilitowanego;
  2. Dbanie o wysoki poziom działalności badawczej w danej dyscyplinie na UW (ustalanie kryteriów dla oceny osiągnięć naukowych pracowników oraz koordynacja działań związanych z ewaluacją danej dyscypliny, ocena poziomu dyscypliny w odniesieniu do standardów międzynarodowych, wskazywanie kryteriów, jakie muszą spełniać pracownicy, aby zostać powołanymi do rady przez rektora);
  3. Zapewnianie, aby kształcenie na uczelni było oparte na najnowszych wynikach badań (udział w powoływaniu rad dydaktycznych);
  4. Dbanie o transparentny i rzetelny proces zatrudniania nauczycieli akademickich, oparty o wysokie wymagania merytoryczne (kierowanie swoich przedstawicieli do komisji konkursowych i komisji ds. zatrudnień, udział w ocenie okresowej nauczycieli akademickich).

Więcej informacji dostępnych jest pod tym adresem: LINK