Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Rada Naukowa Dziedzin

Rada Naukowa Dziedzin jest organem Uniwersytetu Warszawskiego uprawnionym do prowadzenia postępowań w sprawie nadania stopnia doktora, w przypadku gdy rozprawa doktorska  obejmuje zagadnienia naukowe z więcej niż jednej dyscypliny naukowej zawierającej się w danej dziedzinie nauki i nie jest możliwe wskazanie jednej dyscypliny, w której nadaje się stopień.

Przewodnicząca: prof. dr hab. Grażyna Romańczuk-Woroniecka
Zastępcy Przewodniczącej: prof. dr hab. Ewa Szczęsna, dr hab. Javier de Lucas Araujo, prof. ucz.

Pełen skład Rady:
kadencja 2021-2024

terminy posiedzeń:
2021: 2 grudnia, 9 grudnia
2022: 13 stycznia, 10 marca, 7 kwietnia, 9 czerwca, 13 października, 22 grudnia
2023: 9 lutego, 27 kwietnia, 18 maja, 22 czerwca, 26 października, 14 grudnia
2024: 14 marca, 18 kwietnia, 16 maja, 20 czerwca, 19 września

protokoły posiedzeń

uchwały Rady – link do Dziennika UW

Kryteria kwalifikacji rozprawy doktorskiej do procedowania przez Radę Naukową Dziedzin oraz rekomendacje Rady Naukowej Dziedzin w tym zakresie

Zasady przeprowadzania egzaminów w postępowaniach prowadzonych przez Radę Naukową Dziedzin

kontakt: rada.dziedzin@uw.edu.pl