Rada Naukowa Dyscypliny Astronomia

 

Przewodniczący: prof. dr hab. Andrzej Udalski
Zastępca Przewodniczącego: prof. dr hab. Łukasz Wyrzykowski

Pełen skład Rady:

Terminy posiedzeń: 

  • 2020: 3 lutego, 11 marca, 2 listopada, 21 grudnia
  • 2021: 18 lutego, 22 marca, 16 czerwca, 15 września, 8 października, 29 października, 19 listopada, 3 grudnia
  • 2022: 21 lutego, 16 marca, 22 kwietnia, 6 maja, 13 lipca, 7 października, 28 października, 25 listopada
  • 2023: 1 lutego, 1 marca, 21 kwietnia, 16 czerwca, 30 czerwca, 20 października, 1 grudnia
  • 2024: 21 lutego, 18 marca

protokoły posiedzeń kadencja 2021-2024
protokoły posiedzeń kadencja 2019-2020

uchwały Rady – link do Dziennika UW

wytyczne dot. egzaminów doktorskich – link do Dziennika UW

Kontakt: rnd.astronomia@uw.edu.pl

Wykaz postępowań awansowych wszczętych po 1.12.2019 r., dotyczących nadania stopnia doktora i stopnia doktora habilitowanego znajduje się w bazie danych RAD-on, dostępnej pod linkiem:
https://radon.nauka.gov.pl/dane/postepowania-awansowe.