Rada Naukowa Dyscypliny Astronomia

 

Przewodniczący: prof. dr hab. Andrzej Udalski
Zastępca Przewodniczącego: prof. dr hab. Łukasz Wyrzykowski

Pełen skład Rady:

Terminy posiedzeń: 

  • 2020: 3 lutego, 11 marca

protokoły posiedzeń

uchwały Rady – link do Dziennika UW

wytyczne dot. egzaminów doktorskich – link do Dziennika UW

Kontakt: rnd.astronomia@uw.edu.pl