Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Dyplomy doktorskie i habilitacyjne

Sporządzaniem i wydawaniem dyplomów doktora i doktora habilitowanego na Uniwersytecie Warszawskim zajmuje się Biuro Rad Naukowych (BRN).

Osoby, którym nadano stopień w postępowaniach awansowych wszczętych do 30 kwietnia 2019 r. w sprawie uzyskania dyplomu powinny skontaktować się w pierwszej kolejności z dziekanatem lub sekretariatem studiów doktoranckich na swoim wydziale.

Osobom, którym nadano stopień doktora lub doktora habilitowanego wydaje się oryginał dyplomu w języku polskim i jeden odpis dyplomu w języku polskim. Odpis dyplomu w tłumaczeniu na język angielski sporządzany jest na wniosek osoby, której nadano stopień.

Opłaty pobierane są na podstawie obowiązujących przepisów i wynoszą:

 1. w postępowaniach awansowych wszczętych do 30 kwietnia 2019 r.
  • 100 zł – oryginał dyplomu doktora i doktora habilitowanego oraz odpis w języku polskim;
  • 40 zł – odpis dyplomu doktora i doktora habilitowanego w języku angielskim;
  • 150 zł – duplikat dyplomu doktora i doktora habilitowanego*
 2. w postępowaniach awansowych wszczętych po 30 września 2019 r.:
  • 60 zł – oryginał dyplomu doktora i doktora habilitowanego oraz odpis w języku polskim;
  • 80 zł – odpis dyplomu doktora i doktora habilitowanego w języku angielskim;
  • 90 zł – duplikat dyplomu doktora i doktora habilitowanego*.

*W przypadku utraty oryginału dyplomu wydawany jest duplikat. Duplikat dyplomu sporządzany jest na podstawie pisemnego wniosku osoby, której nadano stopień. Wniosek składa się w BRN.

Opłaty należy wpłacać na numer konta bankowego Uniwersytetu Warszawskiego:

28 1160 2202 0000 0004 6390 8135

W tytule przelewu prosimy podać imię i nazwisko oraz nazwę dokumentu, który ma zostać wydany.

Dyplom można odebrać w Biurze Rad Naukowych, pokój 2.72 na 2. piętrze budynku BUW,
ul. Dobra 56/66, po wcześniejszym umówieniu. Przy odbiorze dyplomu należy dostarczyć potwierdzenie przelewu oraz okazać dowód osobisty.

W sprawach dotyczących odbioru dyplomów prosimy o kontakt z panią Katarzyną Dombrowicz, e-mail: dyplomy.brn@uw.edu.pl

Akty prawne:

 1. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 lipca 2023 r. w sprawie dyplomów doktorskich, dyplomów habilitacyjnych i legitymacji doktoranta – link do Internetowego Systemu Aktów Prawnych
 2. UCHWAŁA NR 429 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów i świadectw na Uniwersytecie Warszawskim – link do Monitora UW
 3. ZARZĄDZENIE NR 54 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 2 grudnia 2011 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dyplomu doktora lub doktora habilitowanego – link do Monitora UW