Wzory wniosków

Przykładowe wzory wniosków/ oświadczeń do wszczęcia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora (dla osób, które rozpoczęły studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020)

wzór wniosku
oświadczenie promotora
oświadczenie promotora pomocniczego
oświadczenie doktoranta

 


Data publikacji: 12 lutego 2020