Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Biuro Rad Naukowych

Biuro Rad Naukowych zajmuje się obsługą administracyjną działalności rad naukowych dyscyplin i rady naukowej dziedzin na Uniwersytecie Warszawskim oraz zapewnia warunki organizacyjne funkcjonowania rad. Do zadań Biura Rad Naukowych należy prowadzenie spraw dotyczących w szczególności:

 • obsługi administracyjnej postępowań o nadanie stopnia doktora i doktora habilitowanego, wszczętych po 30 kwietnia 2019 r.;
 • wsparcia administracyjnego procedury wyłaniania komisji doktorskich i egzaminacyjnych;
 • wsparcia administracyjnego działalności komisji doktorskich i egzaminacyjnych;
 • gromadzenia, przetwarzania, analizowania i archiwizowania danych niezbędnych do realizacji zadań przez rady naukowe;
 • wyznaczania przedstawicieli rad naukowych do komisji konkursowych;
 • obsługi technicznej oraz protokołowania posiedzeń rad naukowych;
 • wsparcia koordynacji działań w zakresie przygotowania ewaluacji działalności naukowej Uniwersytetu w ramach dyscyplin;
 • obsługi administracyjnej postępowań nostryfikacyjnych;
 • wydawania dyplomów doktorskich i habilitacyjnych;
 • zawierania umów co-tutelle;
 • zadań zleconych przez Rektora.

Zespół BRN

Kierownik: Krzysztof Wolszakiewicz
tel. 22 55 22 133
e-mail: rnd@uw.edu.pl

Zastępca kierownika: Katarzyna Kozdra
tel. 22 55 22 153
e-mail: k.kozdra@uw.edu.pl

Sekcja Obsługi Rad Naukowych Dyscyplin w Dziedzinie Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

Kierownik sekcji: Piotr Popow
tel.: 22 55 22 158
e-mail: piotrpopow@uw.edu.pl

Edyta Maciąga
tel.: 22 55 22 141
e-mail: ea.wielogorska@uw.edu.pl

Hanna Brzózka-Jadach
tel.: 22 55 22 140
e-mail: hanna.jadach@uw.edu.pl

Izabela Szabłowska-Petrycka
tel.: 22 55 22 136
e-mail: i.szablowska-p@uw.edu.pl

Monika Łukasiak
tel.: 22 55 22 138
e-mail: m.lukasiak7@uw.edu.pl

Agnieszka Augustyniak
tel.: 22 55 22 152
e-mail: a.augustyniak10@uw.edu.pl

Anna Krasnodębska-Jaruga
tel.: 22 55 22 154
email: a.krasnodebska-jaruga@uw.edu.pl

Sekcja Obsługi Rad Naukowych Dyscyplin w Dziedzinie Nauk Humanistycznych

Karolina Skorupa
tel.: 22 55 22 137
e-mail: ka.skorupa@uw.edu.pl

Oliwia Piskowska
tel.: 22 55 22 142
e-mail: o.piskowska@uw.edu.pl

Aleksandra Malarz
tel.: 22 55 22 150
e-mail: a.malarz2@uw.edu.pl

Aleksandra Fiałkowska
tel.: 22 55 22 148
e-mail: a.fialkowska@uw.edu.pl

Anna Wolszczak
tel.: 22 55 22 147
e-mail: a.wolszczak2@uw.edu.pl

Marzena Czmoch
tel.: 22 55 22 159
e-mail: ma.czmoch@uw.edu.pl

Sekcja Obsługi Rad Naukowych Dyscyplin w Dziedzinie Nauk Społecznych

Agnieszka Lentas
tel.: 22 55 22 139
e-mail: a.lentas@uw.edu.pl

Grażyna Piłatowicz
tel.: 22 55 22 134
e-mail: g.pilatowicz@uw.edu.pl

Urszula Subbotko-Mocur
tel.: 22 55 22 132
e-mail: u.subbotko@uw.edu.pl

Katarzyna Puszyńska
tel.: 22 55 22 146
e-mail: k.puszynska@uw.edu.pl

Natalia Paradowska
tel.: 22 55 22 131
e-mail: natalia.paradowska@uw.edu.pl

Sylwia Gorczyca
tel.: 22 55 22 149
e-mail: s.gorczyca3@uw.edu.pl

Magdalena Stelmach
tel.: 22 55 22 155
e-mail: m.stelmach@uw.edu.pl

Sekcja ogólna

Wydawanie dyplomów doktora i doktora habilitowanego
Umowy co-tutelle
Katarzyna Dombrowicz
tel.: 22 55 22 151
e-mail: k.dombrowicz@uw.edu.pl

Sekretariat: Edyta Suchta
tel. 22 55 22 133
e-mail: edyta.suchta@adm.uw.edu.pl