Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Promocja doktorska

Raz w roku na Uniwersytecie Warszawskim odbywa się uroczysta promocja doktorska, która jest okazją do wręczenia pamiątkowych dyplomów osobom, które uzyskały stopnie naukowe oraz do złożenia ślubowania przez doktorów. Z treścią ślubowania, właściwego dla poszczególnych dziedzin nauki, można się zapoznać tu:

Uroczystościom przewodniczy Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Warszawskiego.

3 czerwca 2023 r. w Ogrodach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie przy ul. Dobrej 56/66 odbyła się uroczystość promocji doktorów oraz wręczenia listów gratulacyjnych doktorom habilitowanym, którzy uzyskali stopień naukowy w latach 2021 i 2022. Podczas uroczystości złożona została przysięga doktorska. JM Rektor Uniwersytetu Warszawskiego prof. dr hab. Alojzy Z. Nowak wręczył doktorom i doktorom habilitowanym pamiątkowe listy gratulacyjne.

Na uroczystości obecni byli Prorektorzy UW, Dziekani, Przewodniczący rad naukowych dyscyplin, Przewodnicząca Rady Naukowej Dziedzin oraz Promotorzy.

Fot. M. Kaźmierczak