Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Stosunki Międzynarodowe

Rada Naukowa Dyscypliny Stosunki Międzynarodowe została utworzona zarządzeniem nr 125 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 4 lipca 2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 97 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 11 września 2019 r. w sprawie utworzenia rad naukowych dyscyplin na Uniwersytecie Warszawskim – link do Monitora UW.

Rada Naukowa Dyscypliny Stosunki Międzynarodowe

Przewodniczący: dr hab. Jakub Zajączkowski
Zastępca Przewodniczącego: dr hab. Katarzyna Kołodziejczyk, prof. ucz.

Skład Rady:

1. prof. dr hab. Tomasz Grosse
2. dr hab. Katarzyna Kołodziejczyk, prof. ucz.
3. dr hab. Karina Marczuk, prof. ucz.
4. dr hab. Andrzej Szeptycki, prof. ucz.
5. dr hab. Rafał Ulatowski, prof. ucz.
6. dr hab. Marko Babić
7. dr hab. Olga Barburska
8. dr hab. Agnieszka Bógdał-Brzezińska
9. dr hab. Sylwester Gardocki, prof. ucz.
10. dr hab. Dorota Heidrich
11. dr hab. Wiesław Lizak
12. dr hab. Małgorzata Mizerska-Wrotkowska
13. dr hab. Maciej Raś
14. dr hab. Hanna Schreiber
15. dr hab. Joanna Starzyk-Sulejewska, prof. ucz.
16. dr hab. Jakub Zajączkowski
17. dr hab. Kamil Zajączkowski
18. dr hab. Vadym Zheltovskyy
19. dr Artur Adamczyk
20. dr Łukasz Gołota
21. dr Aleksandra Jarczewska
22. dr Szymon Kardaś
23. dr Anita Oberda-Monkiewicz
24. dr Barbara Regulska-Ingielewicz
25. dr Anna Wróbel
26. mgr Przemysław Brzuszczak – przedstawiciel doktorantów (od 26.02.2024 r.)

Terminy posiedzeń:

  • 2023: 30 listopada, 14 grudnia
  • 2024: 25 stycznia, 14 marca, 16 maja, 27 czerwca, 5 września

 

Protokoły posiedzeń Rady w kadencji 2021-2024

Uchwały Rady – Link do dziennika UW

 

WYTYCZNE W SPRAWIE EGZAMINÓW DOKTORSKICH:

https://dokumenty.uw.edu.pl/dziennik/DRNSM/Lists/Dziennik/Attachments/6/DRNSM.2024.1.URND.4.pdf

 

KONSPEKT ROZPRAWY DOKTORSKIEJ:

Rada Naukowa Dyscypliny Stosunki Międzynarodowe rekomenduje Kandydatom ubiegającym się o stopień doktora przygotowanie konspektu rozprawy doktorskiej zgodnie ze wzorem:

wzór konspektu rozprawy doktorskiej

STRONA TYTUŁOWA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Rada Naukowa Dyscypliny Stosunki Międzynarodowe rekomenduje Kandydatom ubiegającym się o stopień doktora poniższy wzór strony tytułowej rozprawy doktorskiej

wzór strony tytułowej rozprawy doktorskiej

 

Wykaz postępowań awansowych wszczętych po 1.10.2019 r., dotyczących nadania stopnia doktora i stopnia doktora habilitowanego, znajduje się w bazie danych RAD-on dostępnej pod linkiem: https://radon.nauka.gov.pl/dane/postepowania-awansowe.

 

Kontakt: rnd.sm@uw.edu.pl