Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Stosunki Międzynarodowe

Rada Naukowa Dyscypliny Stosunki Międzynarodowe została utworzona zarządzeniem nr 125 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 4 lipca 2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 97 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 11 września 2019 r. w sprawie utworzenia rad naukowych dyscyplin na Uniwersytecie Warszawskim – link do Monitora UW.

Rada Naukowa Dyscypliny Stosunki Międzynarodowe

Przewodniczący: 
Zastępca Przewodniczącego: 

Skład Rady:

1. prof. dr hab. Tomasz Grosse
2. dr hab. Katarzyna Kołodziejczyk, prof. ucz.
3. dr hab. Karina Marczuk, prof. ucz.
4. dr hab. Andrzej Szeptycki, prof. ucz.
5. dr hab. Rafał Ulatowski, prof. ucz.
6. dr hab. Marko Babić
7. dr hab. Olga Barburska
8. dr hab. Agnieszka Bógdał-Brzezińska
9. dr hab. Sylwester Gardocki
10. dr hab. Dorota Heidrich
11. dr hab. Wiesław Lizak
12. dr hab. Małgorzata Mizerska-Wrotkowska
13. dr hab. Maciej Raś
14. dr hab. Hanna Schreiber
15. dr hab. Joanna Starzyk-Sulejewska
16. dr hab. Jakub Zajączkowski
17. dr hab. Kamil Zajączkowski
18. dr hab. Vadym Zheltovskyy
19. dr Artur Adamczyk
20. dr Łukasz Gołota
21. dr Aleksandra Jarczewska
22. dr Szymon Kardaś
23. dr Anita Oberda-Monkiewicz
24. dr Barbara Regulska-Ingielewicz
25. dr Anna Wróbel
26. przedstawiciel doktorantów – mandat nieobsadzony

Terminy posiedzeń:

  • 2023:
  • 2024:

 

Wykaz postępowań awansowych wszczętych po 1.10.2019 r., dotyczących nadania stopnia doktora i stopnia doktora habilitowanego, znajduje się w bazie danych RAD-on dostępnej pod linkiem: https://radon.nauka.gov.pl/dane/postepowania-awansowe.

 

Kontakt: rnd.sm@uw.edu.pl