Rada Naukowa Dyscypliny Nauki o Ziemi i Środowisku

 

Przewodniczący: dr hab. Marcin Szymanek, prof. ucz.
Zastępca Przewodniczącego: dr hab. Sławomir Ilnicki, prof. ucz.

pełen skład Rady 2019-2020

pełen skład Rady 2021-2024

Terminy posiedzeń:

  • 2019: 22 listopada, 13 grudnia
  • 2020: 17 stycznia, 9-10 kwietnia (zdalne – procedura uproszczona), 29 maja (zdalne), 9-15 czerwca (zdalne – procedura uproszczona), 30 czerwca (zdalne), 11 września (zdalne), 6 listopada (zdalne), 11 grudnia (zdalne)
  • 2021: 20 kwietnia (zdalne), 30 kwietnia (zdalne), 28 maja (zdalne), 24 czerwca (zdalne), 28 września (zdalne), 29 października (zdalne), 10 grudnia (zdalne)
  • 2022: 28 stycznia (zdalne), 24 lutego (zdalne), 8 kwietnia (zdalne), 6 maja (zdalne), 3 czerwca (zdalne), 30 czerwca (zdalne), 16 września (zdalne), 4 października (zdalne), 18 listopada (zdalne), 16 grudnia (zdalne),
  • 2023: 27 stycznia (zdalne), 3 marca (zdalne), 14 kwietnia (zdalne), 12 maja (zdalne), 15 czerwca (zdalne), 23 czerwca (zdalne), 21 września (zdalne), 10 listopada (zdalne), 8 grudnia (zdalne),
  • 2024: 2 lutego (zdalne), 8 marca (zdalne), 12 kwietnia (zdalne), 29 maja (zdalne),

protokoły posiedzeń kadencja 2021-2024
protokoły posiedzeń kadencja 2019-2020

uchwały Rady – link do Dziennika UW

Wykaz postępowań awansowych wszczętych po 1.10.2019 r., dotyczących nadania stopnia doktora i stopnia doktora habilitowanego znajduje się w bazie danych RAD-on, dostępnej pod linkiem:

https://radon.nauka.gov.pl/dane/postepowania-awansowe

 

Kontakt: rnd.ziemia@uw.edu.pl