Rada Naukowa Dyscypliny Nauki o Ziemi i Środowisku

 

Przewodniczący: dr hab. Marcin Szymanek, prof. ucz.
Zastępca Przewodniczącego: dr hab. Sławomir Ilnicki

pełen skład Rady 2019-2020

pełen skład Rady 2021-2024

Terminy posiedzeń:

  • 2019: 22 listopada, 13 grudnia
  • 2020: 17 stycznia, 9-10 kwietnia (zdalne – procedura uproszczona), 29 maja (zdalne), 9-15 czerwca (zdalne – procedura uproszczona), 30 czerwca (zdalne), 11 września (zdalne), 6 listopada (zdalne), 11 grudnia (zdalne)
  • 2021: 20 kwietnia (zdalne), 30 kwietnia (zdalne), 28 maja (zdalne), 24 czerwca (zdalne), 28 września (zdalne)

protokoły posiedzeń

uchwały Rady – link do Dziennika UW

Kontakt: rnd.ziemia@uw.edu.pl