Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Doktorat

Procedura stosowana w przewodzie doktorskim lub postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora uzależniona jest od daty wszczęcia.

• Przewód doktorski otwarty i niezakończony przed 30 kwietnia 2019 r.  przeprowadzany jest na podstawie przepisów dotychczasowych, z tym, że stopień nadaje się w dziedzinie i dyscyplinie określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 5 ust. 3 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Przewód musi zostać zakończony do 31 grudnia 2023 r., w przeciwnym wypadku zostanie on zamknięty z mocy ustawy
[więcej informacji]

• Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora wszczęte po 30 września 2019 r. przez osobę, która rozpoczęła studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, przeprowadzane jest na podstawie przepisów Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, z pewnymi modyfikacjami, które zostały szczegółowo opisane w par. 4 i par. 8 Uchwały nr 157 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie określenia sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora oraz stopnia doktora habilitowanego na Uniwersytecie Warszawskim
[więcej informacji]