Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Pedagogika

Rada Naukowa Dyscypliny Pedagogika

Przewodniczący: prof. dr hab. Zbigniew Izdebski
Zastępca Przewodniczącego: dr hab. Grzegorz Szumski, prof. ucz.

skład Rady kadencji 2019-2020

skład Rady kadencji 2021-2024

Terminy posiedzeń:

  • 2019: 26 listopada
  • 2020: 14 stycznia, 4 lutego, 10 marca, 21 kwietnia (odwołane), 19 maja (zdalne), 29 czerwca (zdalne), dodatkowy termin: 15 lipca (zdalne), 22 września (zdalne),  27 października (zdalne), 24 listopada (zdalne), 15 grudnia (zdalne)
  • 2021: 26 stycznia (zdalne), 16 lutego (zdalne), 16 marca (zdalne), 11 maja (zdalne), 15 czerwca (zdalne), 21 września, 19 października, 30 listopada
  • 2022: 25 stycznia, 22 lutego, 22 marca, 26 kwietnia, 17 maja, 28 czerwca, 27 września, 25 października, 22 listopada
  • 2023: 28 lutego, 28 marca 2023, 25 kwietnia 2023, 30 maja 2023, 27 czerwca 2023, 26 września 2023, 24 października, 21 listopada, 12 grudnia
  • 2024: 23 stycznia, 27 lutego, 26 marca, 23 kwietnia, 28 maja, 25 czerwca, 24 września

Protokoły posiedzeń kadencja 2021-2024
Protokoły posiedzeń kadencja 2019-2020

 

Uchwały Rady – link do Dziennika UW

Wykaz postępowań awansowych wszczętych po 1.10.2019 r., dotyczących nadania stopnia doktora i stopnia doktora habilitowanego znajduje się w bazie danych RAD-on, dostępnej pod linkiem: https://radon.nauka.gov.pl/dane/postepowania-awansowe

Komisje powołane przez Radę Naukową Dyscypliny Pedagogika kadencji 2021-2024:

Komisja do opracowania projektu wytycznych w przedmiocie liczby, zakresu i formy egzaminów doktorskich w postępowaniach w sprawie nadania stopnia doktora w dyscyplinie pedagogika w składzie:

dr hab. Grzegorz Szumski, prof. ucz. – Przewodniczący
prof. dr hab. Janina Kamińska
dr hab. Agnieszka Wołowicz
dr hab. Anna Zielińska, prof. ucz.
dr hab. Małgorzata Żytko, prof. ucz.

Stała komisja do przeprowadzania oceny formalnej i merytorycznej wniosków w sprawie nostryfikacji stopnia naukowego w celu sformułowania uzasadnionej opinii dla Rady Naukowej Dyscypliny Pedagogika w kadencji 2021-2024 w składzie:

dr hab. Grzegorz Szumski, prof. ucz. – Przewodniczący
prof. dr hab. Joanna Madalińska-Michalak
dr hab. Agnieszka Naumiuk, prof. ucz.

Komisji ds. ewaluacji dyscypliny pedagogika w składzie:

dr hab. Roman Dolata, prof. ucz. – Przewodniczący
dr hab. Grzegorz Szumski, prof. ucz.
dr Magdalena Kuleta-Hulboj
dr Hanna Tomaszewska-Pękała
dr Zuzanna Wojciechowska
mgr Katarzyna Potrzebowska-Pietrzak
dr hab. Aneta Ostaszewska (Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji)

Komisji ds. oceny osiągnięć naukowych nauczycieli akademickich w dyscyplinie pedagogika w składzie:

dr hab. Grzegorz Szumski, prof. ucz. – Przewodniczący
prof. dr hab. Janina Kamińska
dr hab. Anna Kowalewska
dr Hanna Tomaszewska-Pękała
dr Bartłomiej Skowroński (Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji)

 

Komisje powołane przez Radę Naukową Dyscypliny Pedagogika kadencji 2019-2020:

Komisja ds. parametryzacji powołana dn. 26.11.2019 r. w składzie:

dr hab. Roman Dolata, prof. ucz. – Przewodniczący
dr hab. Grzegorz Szumski, prof. ucz.
dr Magdalena Kuleta-Hulboj
dr Hanna Tomaszewska-Pękała
dr Zuzanna Wojciechowska
mgr Katarzyna Potrzebowska
oraz z ramienia IPSiR – dr hab. Aneta Ostaszewska

Komisja ds. oceny osiągnięć naukowych nauczycieli akademickich w dyscyplinie pedagogika
powołana dn. 10.03.2020 r. w składzie:

dr Bartłomiej Łukasz Skowroński (Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji)
dr Hanna Tomaszewska-Pękała (Wydział Pedagogiczny)
prof. dr hab. Anna Wiłkomirska (Wydział Pedagogiczny)
dr hab. Rafał Godoń, prof. ucz. (Wydział Pedagogiczny)
dr hab. Grzegorz Szumski, prof. ucz. (Wydział Pedagogiczny)

Zespół ds. oceny stanu dyscypliny powołany przez JM Rektora UW w listopadzie 2019 r. w składzie:

dr hab. Roman Dolata, prof. ucz. – Koordynator  (Wydział Pedagogiczny)
dr Magdalena Kuleta-Hulboj  (Wydział Pedagogiczny)
dr hab.Danuta Lalak, prof. ucz. (Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji)
dr hab. Paulina Sosnowska  (Wydział Pedagogiczny)

Zadaniem Zespołu ds. oceny stanu dyscypliny jest przygotowanie raportu na temat obecnej sytuacji dyscypliny na podstawie efektów pracy wszystkich pracowników, którzy zadeklarowali przynależność do danej dyscypliny, niezalezienie od jednostki, w jakiej są zatrudnieni. Analizie podlegają m.in. publikacje naukowe, monografie, wystąpienia konferencyjne, patenty. Zespół ma także ocenić perspektywy rozwoju dyscypliny oraz zarekomendować działania, które pozwoliłyby osiągnąć jak najlepsze efekty działalności badawczej i uzyskać najwyższą ocenę naukową dla danej dyscypliny. Zespół może też proponować rozwiązania organizacyjne dotyczące zadań i funkcjonowania rady dyscypliny naukowej.

 

Kontakt: rnd.pedagogika@uw.edu.pl