Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Nowe dyscypliny naukowe

Decyzją Rady Doskonałości Naukowej Uniwersytet Warszawski uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia doktora i stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie stosunki międzynarodowe oraz w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie etnologia i antropologia kulturowa. Obie dyscypliny zostały wyodrębnione w nowej klasyfikacji dziedzin i dyscyplin naukowych, ogłoszonej w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 października 2022 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2202).

Postępowania w sprawie nadania stopnia doktora i doktora habilitowanego w dyscyplinie etnologia i antropologia kulturowa będą prowadzone przez Radę Naukową Dyscyplin Nauki o Kulturze i Religii oraz Etnologia i Antropologia Kulturowa. Rada ta działała dotychczas na Uniwersytecie jako Rada Naukowa Dyscypliny Nauki o Kulturze i Religii.

Z kolei postępowania w sprawie nadania stopnia doktora i doktora habilitowanego w dyscyplinie stosunki międzynarodowe będą prowadzone przez nowo utworzoną Radę Naukową Dyscypliny Stosunki Międzynarodowe. Zgodnie ze Statutem do 1/3 członków rady powoła Rektor, pozostali członkowie zostaną wyłonieni w drodze wyborów.

 

Fot. M. Kaźmierczak