Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Ogłoszenia o obronach rozpraw doktorskich

Uniwersytet Warszawski

Nauki ścisłe i przyrodnicze

 • Ogłoszenie o obronie rozprawy doktorskiej mgr Patrycji Rojek „Rola czynnika transkrypcyjnego AreB w regulacji metabolizmu węgla i azotu u Aspergillus nidulans”, 4.12.2023 r., godz. 13.00. pobierz ogłoszenie – plik pdf
 • Ogłoszenie o obronie rozprawy doktorskiej mgr. Błażeja Osińskiego „Efficient Methods for Machine Learning in Sequential Decision Making (pol. Wydajne metody uczenia maszynowego dla problemów sekwencyjnego podejmowania decyzji)”, 7.12.2023 r., godz. 14.00. pobierz ogłoszenie – plik pdf
 • Ogłoszenie o obronie rozprawy doktorskiej mgr Olgi Perzanowskiej Synteza i biofizyczna charakterystyka modyfikowanych fragmentów ogona poli(A) jako narzędzi do manipulowania metabolizmem mRNA”, 11.12.2023 r., godz. 13.30. pobierz ogłoszenie – plik pdf
 • Ogłoszenie o obronie rozprawy doktorskiej mgr. Rafała Stefańskiego „The Single-Use Restriction for Register Automata and Transducers over Infinite Alphabets”, 15.12.2023 r., godz. 14.15. pobierz ogłoszenie – plik pdf download the notification – pdf file
 • Ogłoszenie o obronie rozprawy doktorskiej mgr. Macieja Gałązki „Secant Varieties, Waring rank, and Generalizations from Algebraic Geometry Viewpoint (Rozmaitości siecznych, ranga Waringa i ich uogólnienia z perspektywy geometrii algebraicznej)”, 15.12.2023 r., godz. 16.00. pobierz ogłoszenie – plik pdf download the notification – pdf file

Nauki humanistyczne

 • Ogłoszenie o obronie rozprawy doktorskiej mgr. Jana Nowickiego „Paradosky »wiejskich katedr«. Neogotycka architektura sakralna na prowincji Królestwa Polskiego w latach 1886-1915”, 1.12.2023 r., godz. 10.00. pobierz ogłoszenie – plik pdf
 • Ogłoszenie o obronie rozprawy doktorskiej mgr. Macieja Adamskiego „LJK Setright a samochód jako kulturowy obiekt transgresji. Od konwencji gatunkowej testu samochodu do wzniosłego doświadczenia w dyskursie motoryzacyjnym”, 7.12.2023 r., godz. 12.00. pobierz ogłoszenie – plik pdf
 • Ogłoszenie o obronie rozprawy doktorskiej mgr Marii Ebner „Kontekstualistyczna odpowiedź na problem sceptycyzmu”, 8.12.2023 r. godz. 13.00.pobierz ogłoszenie – plik pdf  download the notification – pdf file
 • Ogłoszenie o obronie rozprawy doktorskiej mgr Konrada Filipa Komarnickiego „Spotkanie cywilizacji. Prawo Królestwa Jerozolimskiego i państw krzyżowców, a kształtowanie się społeczeństwa i Kościoła u styku kultur (1099-1187)”, 13.12.2023 r. godz. 13.00. pobierz ogłoszenie – plik pdf
 • Ogłoszenie o obronie rozprawy doktorskiej mgr Anny Rzepniewskiej-Kosińskiej „»Samiśmy ją stworzyli i sami zniesiemy…« Status materii w tzw. późnej twórczości Juliusza Słowackiego”, 20.12.2023 r., godz. 17.00. pobierz ogłoszenie – plik pdf

Nauki społeczne

 • Ogłoszenie o obronie rozprawy doktorskiej mgr Małgorzaty Pięty „Potraumatyczny wzrost w obliczu zmagania się z potencjalnie zagrażającą życiu chroniczną chorobą somatyczną. Wielopoziomowe badanie podłużne wśród osób żyjących z wirusem HIV”, 5.12.2023 r., godz. 9.00. pobierz ogłoszenie – plik pdf
 • Ogłoszenie o obronie rozprawy doktorskiej mgr Natalii Copeland „Badanie mimowolnej wyobraźni muzycznej songwriterów – epifania muzyczna jako zjawisko poznawcze”, 8.12.2023 r., godz. 15.30. pobierz ogłoszenie – plik pdf download the notification – pdf file
 • Ogłoszenie o obronie rozprawy doktorskiej mgr. Dominika Łukowiaka „Zasada dyskontynuacji w prawie parlamentarnym: źródła, funkcje, przejawy”, 15.12.2023 r., godz. 14.00. pobierz ogłoszenie – plik pdf

Inne uczelnie

Nauki ścisłe i przyrodnicze

 • Ogłoszenie o obronie rozprawy doktorskiej mgr Diany Rogacz „Synteza i wstępna ocena ekotoksykologiczna wybranych C-tienylowych pochodnych fosfonoglicyny oraz C-arylowych pochodnych Nfosfonometylo-glicyny”, 1.12.2023 r., godz. 11.00. pobierz ogłoszenie – plik pdf
 • Ogłoszenie o obronie rozprawy doktorskiej mgr Urszuli Kwasigroch „Labile and stable forms of mercury in suspended particulate matter and sediments of the Baltic Sea” (Labilne i stabilne formy rtęci w materii zawieszonej i osadach Morza Bałtyckiego), 8.12.2023 r., godz. 11.00. pobierz ogłoszenie – plik pdf
 • Ogłoszenie o obronie rozprawy doktorskiej mgr. Łukasza Szała „Kształtowanie zintegrowanego zarządzania jakością szlaków turystycznych jako sieciowych produktów turystycznych”, 15.12.2023 r., godz. 12.00. pobierz ogłoszenie – plik pdf
 • Ogłoszenie o obronie rozprawy doktorskiej mgr. inż. Adama Młynarczyka „Wykorzystanie wskaźników spektralnych do oceny troficzności siedlisk leśnych”, 18.12.2023 r., godz. 10.00. pobierz ogłoszenie – plik pdf
 • Ogłoszenie o obronie rozprawy doktorskiej mgr Weroniki Terleckiej „Interpretacja dziedzictwa przemysłowego Lubonia na potrzeby turystyki w perspektywie doświadczeń obiektów industrialnych Szlaku zabytków techniki województwa śląskiego i Technotrasy”, 18.12.2023 r., godz. 12.00. pobierz ogłoszenie – plik pdf

Nauki humanistyczne

 • Ogłoszenie o obronie rozprawy doktorskiej mgr. Piotra Andrzeja Głogowskiego „Determinanty aktywności politycznej i gospodarczej Japonii w wybranych państwach afrykańskich w kontekście rywalizacji z Chińską Republiką Ludową”, 1.12.2023 r., godz. 11.00. pobierz ogłoszenie – plik pdf
 • Ogłoszenie o obronie rozprawy doktorskiej mgr Pauliny Mielnik „Laska marszałkowska w ceremoniale władzy i sejmu dawnej Rzeczypospolitej”, 1.12.2023 r., godz. 11.00. pobierz ogłoszenie – plik pdf
 • Ogłoszenie o obronie rozprawy doktorskiej mgr Soni Knapczyk „Sieroctwo powojenne. Studium na przykładzie województwa krakowskiego (1945-1952)”, 1.12.2023 r., godz. 13.00. pobierz ogłoszenie – plik pdf
 • Ogłoszenie o obronie rozprawy doktorskiej mgr Joanny Katarzyny Morawskiej-Tołek „Wzorce matki i macierzyństwa w świetle poznańskich czasopism dla kobiet na przełomie XIX i XX wieku”, 7.12.2023 r., godz. 10.00. pobierz ogłoszenie – plik pdf
 • Ogłoszenie o obronie rozprawy doktorskiej mgr. Krzysztofa Dobosza „Książęta z rodu Osmana jako podmiot i narzędzie polityki w okresie wczesnoosmańskim (do poł. XV w.)”, 7.12.2023 r., godz. 14.00. pobierz ogłoszenie – plik pdf
 • Ogłoszenie o obronie rozprawy doktorskiej mgr Bogumiły Wiśniewskiej „Powtórzenie w sztuce polskiej po 1989 roku. Teoria i praktyka artystyczna”, 11.12.2023 r., godz. 10.00. pobierz ogłoszenie – plik pdf
 • Ogłoszenie o obronie rozprawy doktorskiej mgr Karoliny Turczy-Kubicy „Walka z epidemiami cholery w XIX-wiecznym Krakowie, Warszawie i Poznaniu – analiza porównawcza”, 11.12.2023 r., godz. 11.00. pobierz ogłoszenie – plik pdf
 • Ogłoszenie o obronie rozprawy doktorskiej mgr Marty Kudelskiej „Strategie i praktyki młodych kuratorów sztuki współczesnej działających na terenie Katowic i Krakowa w latach 2010-2015”, 13.12.2023 r., godz. 14.00. pobierz ogłoszenie – plik pdf
 • Ogłoszenie o obronie rozprawy doktorskiej mgr. Jarosława Krutaka „»Spór o tożsamość.« Proces zjednoczenia Bielska i Białej Krakowskiej w latach 1945-1950 orz jego konsekwencje”, 14.12.2023 r., godz. 11.30. pobierz ogłoszenie – plik pdf
 • Ogłoszenie o obronie rozprawy doktorskiej mgr. Bartosza Duszyńskiego „Naszą Ojczyzną jest Tora. Historia i ideologia religijnego antysyjonizmu na przykładzie ugrupowania Neturei Karta”, 15.12.2023 r., godz. 12.00. pobierz ogłoszenie – plik pdf
 • Ogłoszenie o obronie rozprawy doktorskiej mgr Marty Graczyńskiej „Architektura monastyczna Polski, Czech i Węgier w ich historycznych granicach w X-XI w. Studium porównawcze form i inspiracji artystycznych”, 15.12.2023 r., godz. 12.00. pobierz ogłoszenie – plik pdf
 • Ogłoszenie o obronie rozprawy doktorskiej mgr. Sławomira Pastuszki „Cmentarz żydowski w Pszczynie jako zjawisko kulturowe Żydów górnośląskich”, 22.12.2023 r., godz. 12.30. pobierz ogłoszenie – plik pdf

Nauki społeczne

 • Ogłoszenie o obronie rozprawy doktorskiej mgr Magdaleny Wilk „Media środowiskowe w Polsce jako przejaw pluralizmu, partycypacji oraz inkluzji społecznej”, 1.12.2023 r., godz. 8.00 pobierz ogłoszenie – plik pdf
 • Ogłoszenie o obronie rozprawy doktorskiej mgr Moniki Hapek „Prywatność i zaufanie na rynku. Kluczowe kompetencje organizacji mediów społecznościowych”, 1.12.2023 r., godz. 9.30. pobierz ogłoszenie – plik pdf
 • Ogłoszenie o obronie rozprawy doktorskiej mgr Emilii Kotnis-Górki „Konwergencja mediów lokalnych jako czynnik rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Studium empiryczne”, 1.12.2023 r., godz. 12.30. pobierz ogłoszenie – plik pdf
 • Ogłoszenie o obronie rozprawy doktorskiej mgr. Camilla Manery „SMEs’ Model of Managing Multiple Relationships with Business Customers”, 5.12.2023 r., godz. 13.00. pobierz ogłoszenie – plik pdf
 • Ogłoszenie o obronie rozprawy doktorskiej mgr. Rafała Jasikowskiego „Elektroniczne mapy zagrożeń jako narzędzie poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego w dużych aglomeracjach miejskich”, 8.12.2023 r., godz. 10.30. pobierz ogłoszenie – plik pdf
 • Ogłoszenie o obronie rozprawy doktorskiej mgr Kamili Pilch „Metody hybrydowe w identyfikacji wizerunku miasta”, 8.12.2023 r., godz. 10.30. pobierz ogłoszenie – plik pdf
 • Ogłoszenie o obronie rozprawy doktorskiej mgr Pauliny Czernek „Media hiperlokalne w środowisku nowych mediów”, 8.12.2023 r., godz. 12.00. pobierz ogłoszenie – plik pdf
 • Ogłoszenie o obronie rozprawy doktorskiej mgr Teresy Szczurek „Rola systemu zapewnienia jakości w mechanizmie kształtowania bezpieczeństwa usług medycznych szpitala”, 12.12.2023 r., godz. 13.00. pobierz ogłoszenie – plik pdf