Nauki Ścisłe i Przyrodnicze

Rady Naukowe Dyscyplin w obrębie dziedziny nauki ścisłe i przyrodnicze

RND Astronomia
RND Matematyka i Informatyka
RND Nauki Biologiczne
RND Nauki Chemiczne
RND Nauki Fizyczne
RND Nauki o Ziemi i Środowisku