Rada Naukowa Dyscyplin Matematyka i Informatyka

Przewodniczący: prof. dr hab. Andrzej Tarlecki
Zastępca Przewodniczącego: prof. dr hab. Krzysztof Oleszkiewicz

Pełen skład Rady:

Terminy posiedzeń: 

2019: 21 listopada, 19 grudnia
2020: 16 stycznia, 6 lutego, 5 marca, 2 kwietnia, 14 maja, 25 czerwca, 24 września, 15 października, 19 listopada, 17 grudnia
2021: 28 stycznia, 4 lutego, 25 lutego, 25 marca, 29 kwietnia, 27 maja, 24 czerwca, 30 września, 28 października, 25 listopada, 16 grudnia
2022: 27 stycznia, 24 lutego, 31 marca, 28 kwietnia, 26 maja, 30 czerwca, 29 września

Protokoły posiedzeń

Uchwały Rady – link do Dziennika UW

Wytyczne dot. egzaminów doktorskich – link do Dziennika UW

Zasady wyróżniania rozpraw doktorskich

Wykaz postępowań awansowych wszczętych po 1.10.2019 r. znajduje się w bazie danych RAD-on dostępnej pod linkiem:
https://radon.nauka.gov.pl/dane/postepowania-awansowe

 

Kontakt: rnd.matinf@uw.edu.pl