Przewodniczący: prof. dr hab. Paweł Kulesza
Zastępca Przewodniczącego: prof. dr hab. Michał Ksawery Cyrański
Zastępca Przewodniczącego: prof. dr hab. Jacek Jemielity

prof. dr hab. Magdalena Biesaga
dr hab. Michał Chmielewski, prof. ucz.
dr hab. Maciej Chotkowski
prof. dr hab. Paulina Dominiak
prof. dr hab. Sławomir Filipek
dr hab. Piotr Garbacz, prof. ucz.
prof. dr hab. Tomasz Gierczak
prof. dr hab. Wojciech Grochala
dr hab. Dominik Gront, prof. ucz.
dr hab. Marzena Jankowska-Anyszka, prof. ucz.
dr hab. Rafał Jurczakowski, prof. ucz.
dr hab. Marcin Kałek
dr hab. Tatiana Korona, prof. ucz.
prof. dr hab. Wiktor Koźmiński
prof. dr hab. Beata Krasnodębska-Ostręga
prof. dr hab. Andrzej Kudelski
dr hab. Wiktor Lewandowski, prof. ucz.
prof. dr hab. Krzysztof Maksymiuk
dr hab. Dorota Matyszewska
dr hab. Elżbieta Megiel, prof. ucz.
prof. dr hab. Agata Michalska-Maksymiuk
dr hab. Krzysztof Miecznikowski, prof. ucz.
dr hab. Ewa Nazaruk, prof. ucz.
prof. dr hab. Marek Orlik
prof. dr hab. Barbara Pałys
dr hab. Zbigniew Rogulski, prof. ucz.
dr hab. Iwona Rutkowska, prof. ucz.
prof. dr hab. Sławomir Sęk
prof. dr hab. Magdalena Skompska
dr hab. Renata Solarska
dr hab. Krzysztof Stolarczyk
prof. dr hab. Robert Szoszkiewicz
prof. dr hab. Bartosz Trzaskowski
dr hab. Barbara Wagner, prof. ucz.
prof. dr hab. Krzysztof Woźniak
dr Bartosz Hamankiewicz
dr inż. Radosław Kamiński
dr Dorota Nieciecka
dr Michał Nowakowski
dr Piotr Połczyński
dr Kamil Strzelak
dr inż. Beata Wileńska
dr Kamila Zarębska
dr Sylwia Żołądek

przedstawiciel doktorantów mgr Paulina Gwardys