Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Zdalne obrony rozpraw doktorskich

Z powodu stanu epidemii publiczne obrony rozpraw doktorskich na Uniwersytecie Warszawskim w uzasadnionych przypadkach mogą odbywać się zdalnie, z wykorzystaniem narzędzia do telekonferencji Google Meet.

W części jawnej obrony rozprawy doktorskiej może uczestniczyć, w tym zadawać pytania kandydatowi, każdy, kto wcześniej zarejestrował się jako jej uczestnik.

Część jawna obrony jest rejestrowana w formie nagrania obrazu i dźwięku, w związku z tym rejestracja na wydarzenie wymaga zapoznania się wszystkich uczestników z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych na Uniwersytecie Warszawskim. W formularzu należy uzupełnić adres e-mail organizatora zdalnej obrony, pod którym uczestnik może wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Po zamknięciu dyskusji nad rozprawą doktorską rozpoczyna się część niejawna posiedzenia, w trakcie której członkowie Komisji Doktorskiej w głosowaniu podejmują uchwałę w sprawie wystąpienia do rady naukowej dyscypliny o nadanie stopnia doktora albo o odmowę nadania tego stopnia.
Głosowanie to może się odbywać za pośrednictwem:
– narzędzia „Ankieter” dla głosowania jawnego i tajnego;
– funkcji „chat” w narzędziu Google Meet dla głosowania jawnego.

Akty prawne:

  1. Uchwała nr 542 senatu UW z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 481 senatu UW z dnia 16 października 2019 r. w sprawie określenia sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora oraz stopnia doktora habilitowanego na Uniwersytecie Warszawskim – link do Monitora UW
  2. Zarządzenie nr 111 Rektora UW z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie warunków technicznych organizacji obrony rozprawy doktorskiej w trybie zdalnym – link do Monitora UW
  3. Zarządzenie nr 226 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 października 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 111 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie warunków technicznych organizacji obrony rozprawy doktorskiej w trybie zdalnym – link do Monitora UW
  4. Zarządzenie nr 98 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie funkcjonowania Uniwersytetu warszawskiego w stanie epidemii COVID-19 – link do Monitora UW

Do pobrania:

• Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej – pobierz formularz w wersji polskiej – plik docx
• Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej – pobierz formularz w wersji angielska – plik docx
• Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – pobierz formularz w wersji polskiej – plik docx
• Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – pobierz formularz w wersji angielskiej – plik docx