Przewodniczący: prof. dr hab. Paweł Kulesza
Zastępca Przewodniczącego: prof. dr hab. Michał Ksawery Cyrański
Zastępca Przewodniczącego: prof. dr hab. Jacek Jemielity

dr hab. Magdalena Biesaga
prof. dr hab. Ewa Bulska
dr hab. Maciej Chotkowski
prof. dr hab. Zbigniew Czarnocki
dr hab. Łukasz Dobrzycki
dr hab. Paulina Dominiak, prof. ucz.
prof. dr hab. Sławomir Filipek
dr hab. Piotr Garbacz
prof. dr hab. Tomasz Gierczak
prof. dr hab. Karol Grela
dr hab. Katarzyna Jarzembska
dr hab. Rafał Jurczakowski
dr hab. Marcin Karbarz
dr hab. Tatiana Korona, prof. ucz.
prof. dr hab. Wiktor Koźmiński
prof. dr hab. Andrzej Kudelski
dr hab. Wiktor Lewandowski
dr hab. Adam Lewera
prof. dr hab. Krzysztof Maksymiuk
dr hab. Maciej Mazur, prof. ucz.
dr hab. Elżbieta Megiel
prof. dr hab. Agata Michalska-Maksymiuk
prof. dr hab. Robert Moszyński
dr hab. Ewa Nazaruk
prof. dr hab. Marek Orlik
dr hab. Piotr Piątek
dr hab. Damian Pociecha
dr hab. Karolina Pułka-Ziach
dr hab. Jan Romański
prof. dr hab. Sławomir Sęk
dr hab. Robert Szoszkiewicz, prof. ucz.
dr hab. Bartosz Trzaskowski
prof. dr hab. Krzysztof Woźniak
dr Bartosz Hamankiewicz
dr Tomasz Jaroń
dr Joanna Juhaniewicz-Dębińska
dr Marcin Kałek
dr Dawid Kałuża
dr inż. Radosław Kamiński
dr Michał Nowakowski
dr Jan Stanek
dr Michał Wójcik
dr Kamila Zarębska
dr Sylwia Żołądek

mgr Joanna Macnar (przedstawicielka doktorantów)